Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας για την πράξη είναι η προϊσταμένη την Δ/νσης Τ.Υ του Δήμου Σιθωνίας κ. Καραδήμου Δήμητρα.
Τηλ : 2375350124