Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ydreysi-archive.jpg

ydreysi-archive.jpg

Έργα ύδρευσης ύψους 1,7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Σιθωνίας
Μέσω του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Η κατασκευή μίας σειράς έργων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σιθωνίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός, Στέλιος Πέτσας υπέγραψε τη σχετική απόφαση ένταξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» ολικού προϋπολογισμού 1.694.450,04 ευρώ. 
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει αντικατάσταση τμημάτων των πεπαλαιωμένων αγωγών στην Τ.Κ. Σάρτης, η κατάργηση από το υφιστάμενο δίκτυο τμημάτων των πεπαλαιωμένων αμιαντοσωλήνων και αντικατάστασή τους με νέους σύγχρονους αγωγούς πολυαιθυλενίου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, η αντικατάσταση/επέκταση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Συκιάς, Παραλίας Συκιάς, Σκάλα Συκιάς και Τορώνης. Επίσης, στην Τ.Κ. Μαρμαρά προβλέπεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης και η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου εντοπισμού των αφανών διαρροών του δικτύου. 

Με την υλοποίηση του έργου θα προκύψουν τα εξής οφέλη:
✓ Η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Υ.Α. Γ1(δ)/Γ.Π. οικ 67322/2017 – «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ)
2015/1787 (L260, 7.10.2015).

✓ Η εξοικονόμηση 925.000κ.μ πόσιμου νερού από μείωση διαρροών λόγω της χρήσης νέων σύγχρονων αγωγών και λοιπών υποδομών. Με την εν λόγω εξοικονόμηση θα μπορεί να υδροδοτηθούν επιπλέον 10.137 άτομα με κατανάλωση 250 λίτρα/άτομο/ημέρα.

✓ Η μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ύδρευσης κατά 1.451.842,65kWh, η οποία οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ιδίων πόρων του Δήμου.
"Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σιθωνίας με τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου και τους συνεργάτες της συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας", επισημαίνει ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας. 
*φωτογραφία από διαδίκτυο