Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


Ματαιώνεται με την 66/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η δημοπρασία εκμίσθωσης καταστημάτων εντός του
κάμπινγκ Πλατανιτσίου
  που

θα γινόταν
στις 26-3-2021 ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με αριθμ. 2793/11-03-2021 διακήρυξη του
Δήμαρχου Σιθωνίας.


 


                                                Νικήτη
24-03-2021


 


                                          
Ο   Δήμαρχος Σιθωνίας