Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ένταξη του έργου «Εκσυχρονισμός Παιδικού Σταθμού Συκιάς»

____page-0001.jpg

Στο πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Σιθωνίας για τον εκσυγχρονισμό του παιδικού σταθμού της Συκιάς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου και τον πλήρη εξοπλισμό του παιδικού σταθμού.
Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο πόσο των 391.527,58€.
Ο Δήμος με συντονισμένες προσπάθειες καταθέτει προτάσεις και εντάσσει έργα.
____page-0001.jpg


____page-0002.jpg____page-0003.jpg____page-0004.jpg____page-0006-min.jpg____page-0007-min.jpg____page-0008.jpg