Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι λόγω της παράτασης αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα  έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -19 (K.Y.A. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/Τεύχος B’ 5350/05.12.2020) αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Πέμπτης 10/12/2020 για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.           

Ως νέα  ημερομηνία διεξαγωγής τους έχει οριστεί η  5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή στις 11 π.μ. στο 2ο Δ.Σ. Πολυγύρου (Δ/νση : Μακεδονίας & Μ.Αλεξάνδρου, Πολύγυρος  τηλ. επικοινωνίας: 23710-23
 
Η  Διευθύντρια Π.Ε. Χαλκιδικής
                                                                      Μυλωνά Ζαφειρούλα