Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

‘’Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σιθωνίας’’

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ‘’Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σιθωνίας’’
epitropi_diavouleysis.jpg

 

epitropi_diavouleysis.jpg

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας καλεί εκπροσώπους
φορέων, συλλόγων και οργανώσεων του
Δήμου (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο),
να εκφράσουν εγγράφως της βούληση τους
για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί
με τις διατάξεις του άρθρου 78 του
Ν.4555/2018 και του κανονισμού λειτουργίας
της επιτροπής. Για το σκοπό αυτό οι
ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να
καταθέσουν αίτηση με τα αναγκαία στοιχεία
επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου
τους
καθώς
και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας
του αναπληρωματικού.Τα σχετικά έγγραφα
θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα
2 Δεκεμβρίου στο γραφείο
Πρωτοκόλλου
του Δήμου (στοιχεία επικοινωνίας τηλ
2375350100-02,email xristaramaria@
yahoo.gr).Όσοι
από τους εγγεγραμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Σιθωνίας δημότες
επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης καλούνται να
υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου
να συμμετέχουν στην διαδικασία της
κλήρωσης που θα ακολουθήσει.Η αίτηση
μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση που
αναφέρεται παραπάνω εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας 2/12/2019.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της επιτροπής
είναι υπόχρεα στην υποβολή Δήλωσης
Περουσιακής κατάστασης (Πόθεν έσχες).


c97a9bb7fc5c709bcb2926c512611092-0.jpg37188ce93417e6cdf3ff89fbcdc82b68-1.jpg----.jpg