Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 22/04/2019 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Επιλογή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»» ως εργαλείο άσκησης της πολιτικής του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και του Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»- αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Συκέας, Δ.Κ. Συκέας Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός)

4)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σάρτης, Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός)

5)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγ. Νικολάου, Δ.Κ. Αγ. Νικολάου Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός)

6)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νικήτης, Δ.Κ. Νικήτης Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός)

7)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ν. Μαρμαρά, Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός)

8)    Καθορισμός ερυθράς στο ρυμοτομικό σχέδιο που αφορά την πράξη εφαρμογής επέκτασης της Μπάρας Παραδείσου Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής (ΕΠΑ129/2002 και ΕΠΑ 48/2003) και συγκεκριμένα στις οδούς 32 και 36 για τις οποίες προτείνονται νέες μηκοτομές m32 ΝΕΑ  και m36 ΝΕΑ».
(Εισηγητής: κ. Καπράρας Πέτρος, Τοπογράφος Μηχανικός)

9)    Αίτηση της κοινοπραξίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.- Μ. & Κ..
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) και Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν) Δήμου Σιθωνίας», για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επεξεργασία και διαμόρφωση μείγματος προς λίπανση αγρών ΔΕ Σιθωνίας».
     (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επεξεργασία και διαμόρφωση μείγματος προς λίπανση αγρών ΔΕ Τορώνης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2019 απόφασης της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου που αφορά την αγορά οικοπέδου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2019 απόφασης της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου που αφορά επαναχάραξη αιγιαλού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15)    2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019-Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας)

16)    Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά-απόφαση για τη σύμβαση παραχώρησης του έργου μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση και εκμετάλλευση.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

17)    Διαταγή διοικητικής αποβολής στη θέση «Τηγάνια» της Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

18)    Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (περιοχή Συκιάς) στο Κτηματολογικό Γραφείο Συκιάς.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

19)    Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (περιοχή Παράδεισος Ν. Μαρμαρά) στο Κτηματολογικό Γραφείο Συκιάς .
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

20)    Υποβολή προς ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

21)    Ορισμός ελεγκτών λογιστών για το έτος 2019 για την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ..
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

22)    Αποτίμηση σε χρήμα της χορήγησης γάλατος παρελθόντων ετών στους υπαλλήλους Καθαριότητας.
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

23)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 24/2019 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

24)    Αίτηση της Ομάδας Εθελοντών Πυροπροστασίας & Προστασίας της Φύσης Δήμου Τορώνης «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

25)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

26)    Κατανομή ποσού ΣΑΤΑ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

27)    Γνωμοδότηση για την πρόταση της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής για την ίδρυση Τμημάτων ένταξης: στο Γυμνάσιο Ν. Μαρμαρά, στο Γενικό Λύκειο Ν. Μαρμαρά και στο Γυμνάσιο Συκιάς.
(Εισηγητής:  κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας)

28)     3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

29)    Εξαίρεση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του κ. Ρηγούλη από την υπ’ αριθμ.: 93/2019 απόφαση Δ.Σ.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού)

30)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Πρόεδρος της Ε.Φ. Διαφορών)

31)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής κοινωνικού έργου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της Ε.Κ. Έργου)

32)    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

33)    Καθορισμός ωραρίου εισόδου του κοινού στην Υπηρεσία Δόμησης.
(Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος)

34)    Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για το Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

35)    Υποβολή προς ψήφιση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

36)    Έγκριση της αριθμ. 18/2019 απόφασης της Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά που αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης, Πρόεδρος Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά)

37)    Έγκριση της αριθμ. 17/2019 απόφασης της Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά που αφορά Διεξαγωγή φεστιβάλ-free earth festival στην περιοχή Αζάπικο Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης, Πρόεδρος Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας