Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 29/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Κατανομή θέσεων με βάση την υπ’ αριθμ.: 28824/18-06-2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2.    Πρόσληψη προσωπικού (διμήνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Καθαριότητα).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3.    Καθορισμός ερυθράς στο Ο.Τ. 61.-Περιοχή «Κριαρίτσι» Δ. Κ. Συκιάς με Π.Δ. 10-9-1993 (ΦΕΚ 1188Δ/27-9-1993).
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4.    Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5.    Έγκριση και ψήφιση της αρ. 60/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.)

6.    Έγκριση του Ισολογισμού-Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 92/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 2ου τριμήνου 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

8.    10η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018-Αποδοχή ποσού για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 28/2018 απόφασης της Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Καπλάνης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά)

10.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 19/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτηση του κ. Ρέτσικου Νικήτα για ενοικίαση δημοτικού χώρου για μετατόπιση κα τοποθέτηση περιπτέρου στην Δ.Κ. Νικήτης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11.    Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός)

12.    Απαλλαγή Μουρατίδη Νικολάου από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος ύδρευσης-αποχέτευσης)

13.    Αίτηση κ. Δεληθανάση Μαρίας του Ιωάννη.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος ύδρευσης-αποχέτευσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας