Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

espa2014-2020.jpg

espa2014-2020.jpg

ΔΟΜΗafisa_kk_diasindesimotita2.jpg

Από 19/3/2018 το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης:«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003677 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Πρόκειται για μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ως δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πολυγύρου.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται και το ΚΕΠ Δήμου Σιθωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε -5- ημέρες την εβδομάδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή και συγκεκριμένα 7:00 με 15:00. Το Κέντρο Κοινότητας διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου.

Η ομάδα στελέχωσης του Κέντρου αποτελείται από δυο Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ -ΤΕ).

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Γενικά


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Στόχοι και αρχές    


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Παρεχόμενες υπηρεσίες


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Ωφελούμενοι


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Συχνές ερωτήσεις


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Επικοινωνία


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ- Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων