Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  06/06/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1)Υπόθεση καταστήματος Τσόγκανου Αθανάσιου.
2)Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Ταξιφώτη Αθανάσιου στην Τ.Κ Σάρτης.
3) Αίτηση  της εταιρίας «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.» για τοποθέτηση εμποδίων μπροστά από το ξενοδοχείο για την απαγόρευση στάση- στάθμευσης  τρίτων στην περιοχή ΕΛΙΑ της Δ.Κ.Νικήτης.
 4)Παράταση ωραρίου μουσικής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τζίτζιος Ιωάννης


.