Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 02/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

2)    Λήψη απόφασης για εκποίηση 190 μεταλλικών κάδων πλαγίας φόρτωσης και τη συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση αυτών.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 22/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτηση της κ. Γκερλιώτου Βέτας για κοπή δέντρων στο συγκρότημα κατοικιών του Αναγνωστάρα στη Δ.Κ. Νικήτης λόγω επικίνδυνης κλήσης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

4)    Έκτακτο προσωπικό πυρασφάλειας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5)    Αναμοριοδότηση Γυμνασίου-Λυκειακών τάξεων Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ζέππος Ιωάννης)

6)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου στη Νικήτη για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κόκκινος Δημήτριος)

7)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου) του Δήμου και επισκευή αυτών, για την περίοδο 2017-2018».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας», αρ. μελ. 192/2015.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στο θεσμό του «Τοπικού Αστυνόμου».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ. Δ.Σ.)

10)    Αίτηση της κ. Μαγκόζη Αντωνίας του Γρηγορίου για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών, στη λαϊκή αγορά της Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

11)    Αίτηση  του κ. Κεσίδη Οδυσσέα του Βλαδίμηρου για αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά της Συκιάς Δ. Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

12)    Αίτηση του Σπυρέλλη Βασιλείου του Αποστόλου για αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά του Νέου Μαρμαρά του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

13)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  9882/23-6-2015 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Θεοδόσιος Παραλίκας)

14)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  157/24-6-2014 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΔΑΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Θεοδόσιος Παραλίκας)

15)    Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Δεληαγγέλου Ειρήνη του Θεοδοσίου, ως μικτό κατάστημα και συγκεκριμένα ως επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια-ιντερνετ), κατοίκου Δ.Κ. Συκιάς του Δ.Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Θεοδόσιος Παραλίκας)

16)    Έγκριση δαπάνης προμήθειας εδεσμάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

17)    Δημιουργία επιτροπής για την εκτίμηση της τιμής μονάδος των εκτάσεων που αποζημιώνονται λόγω απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικών, αναγκαστικών), που προσκυρώνονται και μετατρέπονται από εισφορά γης σε χρήμα, με εξώδικο συμβιβασμό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

18)    Mίσθωση Δημοτικής έκτασης 309,60 τ.μ. στο Καλαμίτσι  μπροστά από το κτήμα του Πράτσα Δημοκράτη κατόπιν δημοπρασίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19)    Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών & ειδικών ρευμάτων αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Στρειδά Αναστασία)

20)    Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αναπληρώτρια Πρ/μένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού)

21)    6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

22)    7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       Αρσένης Καλλικρατίδας