Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  04/04/2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα  13:45, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Μίσθωση ακινήτου στο Καλαμίτσι για πάρκινγκ της Δ.Κ Συκιάς.
2)   
Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης και στάσης τοποθέτηση
μεταλλικών κώνων σε επιλεγμένα σημεία , καθώς και τοποθέτηση μειωτήρων
ταχύτητας (σαμαράκια), στη Δ.Κ Συκιάς.
3)    Διατήρηση θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ Νικήτης.
4)   
Τροποποίηση όρων λειτουργίας καταστήματος  ιδιοκτησίας του κ. Πητίδη
Μιχαήλ  του Γεωργίου που βρίσκεται στην παραλία της Δ.Κ Νικήτης.
5)   
Τροποποίηση όρων λειτουργίας καταστήματος  ιδιοκτησίας του κ. Dimovski
Trayche  του Retko που βρίσκεται στην παραλία της Δ.Κ Νικήτης.
6)   
Αίτηση της κα. Γκερλιώτου Βέτας με την οποία ζητάει την κοπή δέντρων (1
πεύκο και 2 λεύκες ) στο συγκρότημα κατοικιών του Αναγνωστάρα (ΣΤΡΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ) λόγω επικίνδυνης κλήσης.
7)    Προέγκριση άδειας
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «SNAK
BAR-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της Μάλαμα Μαρίας στην Τ.Κ Σάρτης.
8)    Προέγκριση
άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
του  Gosa Cristian του Petru στην Τ.Κ Σάρτης.
9)    Προέγκριση
άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
του Γούνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη στην Τ.Κ Σάρτης.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Τζίτζιος Ιωάννης