Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

aalil.jpg

aalil.jpgΞεκίνησε σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή
επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική
επανένταξη.Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του προγράμματος https://keaprogram.gr/ από τους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του taxisnet. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των προσυμπληρωμένων δεδομένων στη φόρμα του προγράμματος θα πρέπει να προσκομιστεί στο Δήμο κατοικίας του δικαιούχου το αντίστοιχο πιστοποιητικό που αποδεικνύει την αλλαγή των στοιχείων (π.χ. γέννηση νέου μέλους του νοικοκυριού, αλλαγή του εισοδήματος το τελευταίο εξάμηνο κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και  στα ΚΕΠ του Δήμου Σιθωνίας και στα γραφεία της «Αλληλεγγύης».

Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω του Δήμου πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος.
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN. Για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://keaprogram.gr/pub/ καθώς και από το Δήμο Σιθωνίας στο τηλέφωνo 23750 20152.