Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμού του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    Παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης Δ.Κ. Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, στον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4)    Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2017.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου)

5)    Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6)    Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με φιλοζωικό σωματείο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

7)    Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΔ (MIS) 5003677.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία)

8)    Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία)

9)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  15031/04-08-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΜΕΛΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αχιλλέα, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10)    Διαβίβαση  αίτησης της Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα, για την προσωρινή αναπλήρωση,  από το σύζυγό της Κύρο Αθανάσιο του Κύρου, στη Στάσιμη Καντίνα που βρίσκεται στην περιοχή Πορτοκάλι, της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

11)    Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

12)    Ανάκληση παλαιών και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών του Δήμου Σιθωνίας που αφορούν τις μισθώσεις των τουριστικών λιμένων.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)

13)    Ορισμός υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών της ΔΗΚΕΔΣ.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ)

14)    Λήψη απόφασης για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας