Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας στην Επιτροπή Πολεοδομίας του ΙΤΑ

tzitzios0002.jpg

tzitzios0002.jpgΜέλος της Επιτροπής Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίστηκε ο Δήμαρχος Σιθωνίας και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, κ. Ιωάννης Τζίτζιος, υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Πατούλη.

Η Επιτροπή Πολεοδομίας και Χωροταξίας έχει ως αντικείμενο θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας –αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθεί με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό σχεδιασμό και με την αξιοποίηση ειδικών χωροταξικών εργαλείων από τους ΟΤΑ, με το νέο θεσμικό καθεστώς για τη σύνταξη Δασικών Χαρτών ανά ΟΤΑ, με την ουσιαστικότερη εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τροποποίηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου της ανακύκλωσης, καθώς και με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Πράσινου Ταμείου.

Να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι φορέας με πολιτική κι επιστημονική σύνθεση με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και λειτουργεί ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βασικών πολιτικών της, μέσα από τη σύνθεση και την αξιοποίηση της γνώσης των ειδικών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, ερευνητών και της πολύτιμης και συσσωρευμένης εμπειρίας των αιρετών που έχουν υπηρετήσει το θεσμό και μπορούν να βλέπουν τα πράγματα , ή να εντοπίζουν παραμέτρους από μια διαφορετική -απ’ αυτή της αυστηρά ακαδημαϊκής προσέγγισης- οπτική.

Η δομή του Ινστιτούτου, αποτελούμενο αποκλειστικά από αιρετούς και πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και Επιστημονικό Συμβούλιο διασφαλίζουν την πολιτική και επιστημονική όσμωση στην προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.