Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 05/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση των 81/2016, 82/2016 και 83/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

2)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 88/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ψήφιση Ο.Ε.Υ.»
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

3)    Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 46/2016, 52/2016 και 53/2016 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας «Η Σιθωνία» Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης)

4)    Αυτοδίκαια παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 26/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

6)    Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

7)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πολυγύρου για το Κέντρο Κοινότητας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

8)    Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων δημοτικών τελών Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, Προϊστάμενος Οικονομικού και κ. Καζάνη Άννα, υπάλληλος της Ταμειακής Υπηρεσίας)

9)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 146/2016 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10)    Οικονομική ενίσχυση κ. Μάντσιου Χρήστου του Αναστασίου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικού Έργου)

11)    22η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2016.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

12)    Απόφαση για τη Συμμετοχή Δήμου Σιθωνίας ως νέο Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας