Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 08/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 46/2015 μελέτης «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση –Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

2)    Έγκριση και παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων ανάπλασης στην παραλία Νικήτης της Δ.Κ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

3)    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

4)    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

5)    Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή εργασιών στην ιδιοκτησία Κυπαρισσά Ειρήνης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

6)    Έγκριση της εργασίας για τον καθαρισμός φερτών υλικών από διάφορα σημεία στη Δ.Κ.Αγίου Νικολάου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής της περιοχής επέκτασης Α’ κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου).
(Εισηγητής: κ. Καπλάνης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά)

8)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 184/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 3ου τριμήνου 2015».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

9)    Χορήγηση άδειας για ψηχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα στη Σαμιωτάκη Ελένη.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19135/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19136/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19137/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19138/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

14)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19139/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

15)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19140/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

16)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19141/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

17)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19142/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

18)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 19143/02-12-2015 πρακτικό κλήρωσης.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

19)    Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για την ετήσια συνδρομή έτους 2015 στην ΠΝΟΗ.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός)

20)    Κατανομή ποσού 19.722,50 € προερχόμενο από 5η εντολή ΣΑΤΑ έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Δημητρός Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

21)    21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Αποδοχή ποσού 71.409,72 € που αφορά το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκης Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

22)    22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Αποδοχή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015-Αποδοχή ποσού εκλογικής αποζημίωσης-Αποδοχή ποσού για την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Β τρίμηνο του 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκης Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

23)    23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015- Λογιστικές τακτοποιήσεις.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκης Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

24)    Διαγραφή τελών αποχέτευσης 2014 Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

25)    Αίτηση της κ. Παπαγρηγορίου Μαρίας του Χρήστου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

26)    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας-Λειτουργική Αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

27)    Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για υπογραφή σύμβασης σε αίτηση της «ALPHA BANK».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

28)    Απόφαση σε αίτηση της εταιρείας «Φιλόξενος Πουρνάρης Α.Ε.».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

29)    Έκθεση εκτίμησης ορκωτών λογιστών για πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
(Εισηγητής: κ. Παπακώστας Χρήστος, οικονομικός σύμβουλος του Δήμου)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας