Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Xορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ.αριθμ.πρωτ ''οικ 515011(1259)-23/11/2015'' έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε προς τον Δήμο Σιθωνίας δημοσιεύει ''πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος'' για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανακοινώνει τη χορήγηση 500 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΑΣΗ Ά), στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 30/11/2015 έως και τις 15/01/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο διαδύκτιο ( ΑΔΑ : ΒΜΚ97ΛΛ-ΖΛ9 ) ή και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας όπου βρίσκεται ήδη αναρτημένη.


.