Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης για διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό

 Ο Δήμος  Σιθωνίας  Νομού Χαλκιδικής προκηρύσσει διεθνή μειοδοτικό
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες
πλημμύρες – Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και
συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας»
.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Εγγύηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες Πλημμύρες – Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας»


.