Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 03/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

2)    Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 178/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με θέμα «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

3)    13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

4)    14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015-Αποδοχή ποσών από υπέρβαση κωδικών εσόδων.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας