Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 26/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 17/2015 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η Σιθωνία» Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ.)

2.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της 21/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την αναδρομική της ισχύ.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

3.    Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

4.    Έγκριση της αρ. 2/2015 απόφ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας που αφορά «Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

5.    Έγκριση της αρ. 3/2015 απόφ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσίας».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

6.    Έγκριση της αρ. 4/2015 απόφ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας που αφορά «Έγκριση κανονισμού παραχώρησης χώρων χερσαίων ζωνών για απλή χρήση».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

7.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης προγράμματος μυοκτονίας, απολυμάνσεων και απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2015.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8.    8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015-Αποδοχή και κατανομή ποσού 14.666,77 € για το έργο «Τοπογραφική μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

9.    Αίτηση για τοποθέτηση στις λαϊκές αγορές (Αγίου Νικολάου-Συκιάς), λόγω μεταβίβασης της επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10.    Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Σιθωνίας έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

11.     Έγκριση της αρ. 19/2015 αποφ. του συμβουλίου της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά που αφορά «Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «ΠΑΝΑΦΟΝ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12.    Κατανομή 4η δόση ΣΑΤΑ έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

13.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας