Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για παροχές αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης

kep2.jpg

kep2.jpgΞεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στα κατά τόπους Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)  για παροχή  αγαθών σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (Δωρεάν  επανασύνδεση ρεύματος-Επίδομα Ενοικίου-Επίδομα σίτισης).


Με   Κοι νή Υπουργική Απόφαση οικ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577/Β΄/9-4-2015) καθορίστηκαν τα εισοδηματικά,περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων κ.λ.π προς εφαρμογή των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4320/2015  «Ρυθμίσεις για τη λήψη  άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.»


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό  διάστημα από 20/4/2015 έως 20/5/2015
Είτε ιδιωτικά (μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  www.ypakp.gr )
Είτε  μέσω  των Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) και θα επέχει  θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86
Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά:
Α)Με τακριτήρια επιλεξιμότητας
Β)Για τις παροχές  και τους όρους χορήγησης
Γ)Για τη διαδικασία υποβολής   αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π .