Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  09/03/2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20:00 μ. μ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
  


1)    Καθορισμός όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Συκιάς Δήμου Σιθωνίας». 
2)    Καθορισμός όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αναπαλαίωση (επισκευή- αποκατάσταση) κτιρίου Χριστοφορίδη Δ.Δ Νικήτης »

                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Τζίτζιος Ιωάννης