Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση Δημ. Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας

limani_nikiti2.jpg

limani_nikiti2.jpg

Αποτελεί νόμο του κράτους πλέον η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Σιθωνίας και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία <<Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας>> καθώς εκδόθηκε το ΦΕΚ 7/ 15-01-2015 .


O Δήμαρχος Σιθωνίας σε δήλωσή του αναφέρει:
"Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για μας διότι δικαιώνονται οι κόποι και οι αγώνες μας των τελευταίων ετών με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Σιθωνίας και την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία <<Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας>>.

Είμαστε βέβαιοι, ότι η εξέλιξη αυτή θα φέρει στην Σιθωνία νέα
αναπτυξιακή προοπτική και θα δώσει νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη του
ποιοτικού τουρισμού στην περιοχή μας".

 

Σημειωτέον, στο ίδιο ΦΕΚ συστήνονται και τα Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία των Δήμων Προποντίδας και Αριστοτέλη .

limani_latour.jpg