Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 22/01/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:



1)     Έγκριση πρακτικών συγκρότησης επιτροπών.
(Εισηγήτρια. κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας)

3)    2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αρσένης Καλλικρατίδας