Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Νέα προγράμματα στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σιθωνίας

logo_dia_viou_sithonia.jpg

logo_dia_viou_sithonia.jpgΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σιθωνίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σιθωνίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σιθωνίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1

1.3 Επιχειρηματικότητα,
Τουριστική –

Πολιτιστική Ανάπτυξη

2

1.4 Αγροτική
Επιχειρηματικότητα

– Marketing Αγροτικών Προϊόντων

3

1.5 Βιολογικά Προϊόντα:
Παραγωγή

– Πιστοποίηση – Διάθεση

4

1.11 Συμβουλευτική
σταδιοδρομίας

5

1.12 Επαγγελματική
ενεργοποίηση

ανέργων γυναικών

6

2.1 Περιβάλλον και
καθημερινή ζωή

7

2.2 Γεωργία και Φυσικοί
Πόροι

8

2.3 Συλλογικές
Περιβαλλοντικές Δράσεις

9

2.4 Οικολογικές λύσεις
για το σπίτι

10

2.8 Πρακτικές συμβουλές

(υγιεινής) διατροφής

11

2.9 Αγωγή Υγείας –
Πρώτες Βοήθειες

12

2.10 Διαμόρφωση και
διακόσμηση

εσωτερικών χώρων

13

2.11 Υγιεινή και
Ασφάλεια Τροφίμων

14

3.1 Επεξεργασία
Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

 

15

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα
– Παρουσιάσεις (ΙΙ)

16

3.4 Διαδικτυακά
εργαλεία και υπηρεσίες

στην καθημερινή ζωή

17

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

(social media)

18

3.6 Δημιουργία
Ιστοσελίδας

19

4.3 Σύνταξη εγγράφων –
φορμών

20

4.4 Αγγλικά για το χώρο
εργασίας (Α2-Β1)

21

4.10 Ρωσικά για τον
τουρισμό (Α1-Α2)

22

4.17 Βασικά Γερμανικά
Α1

23

4.19 Βασικά Ιταλικά Α1

24

5.1 Διαχείριση
εργασιακού άγχους/

Εναρμόνιση επαγγελματικής

και προσωπικής ζωής

25

5.2 Αποτελεσματική
συνεργασία

στον εργασιακό χώρο

26

5.3 Αποτελεσματική
ηγεσία στην εργασία

27

5.4 Διαχείριση χρόνου

28

5.5 Διαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων

29

5.6 Επικοινωνία και
δυναμική της Ομάδας

30

5.7 Εθελοντικές δράσεις
στην

τοπική κοινωνία

31

5.8 Αποτελεσματική
επικοινωνία

με φορείς και υπηρεσίες

32

5.9 Αντιμετώπιση της
κοινωνικής κρίσης

στην καθημερινή ζωή

33

6.1 Ιστορία της Τέχνης

34

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς

35

6.11Λαογραφία:
Παραδοσιακός Πολιτισμός

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1

8.5 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο

 

2

8.6 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός,
Πολιτιστικός  τουρισμός

 

3

8.7 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός,
οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός

4

8.8 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός
τουρισμός

5

8.9 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης
τουριστικών υπηρεσιών

6

8.13 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες

7

8.22 Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης

8

8.30 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη
γεωργία

9

8.31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση

10

8.32 Αρχιτεκτονική κήπων

11

8.36 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία

12

8.56 Χρηματοδοτικά
προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

 

 

 

Τα προσφερόμενα
προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής
ταυτότητας.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με
τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους .

 

Για
πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους
:  Χάρισμα Μαρία,  Τσολίδης Δημήτριος

                                                                                                                      

Τηλ:
6944463918

        6949602339

email: kdvm103@gmail.com

Δηλώσεις
συμμετοχής: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00 στο χώρο
  του Δημαρχείου

Αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές ως 13 Νοεμβρίου 20:00.

Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.