Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  24/10/2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  17:00 μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    «Ορισμός Δικηγόρου της νομικής εργασίας γνωμοδότησης , ποιες είναι οι χρήσεις γης στον παλιό οικισμό Νικήτης, μετά την ισχύ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σιθωνίας, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 1660/19-8-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ με αριθμό 406/12-9-2008.

2)    Οικονομικά στοιχεία 3ου τριμήνου. 

3)    Ψήφιση πιστώσεων.

                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Τζίτζιος Ιωάννης