Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

2)    «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ) – Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03) – Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

3)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του Έργου: «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

4)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του Έργου: «Αισθητικές Παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή ζώνη του οικισμού της Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

5)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του Έργου: «Διαμορφώσεις στον οικισμό Αγ. Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

6)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του Έργου: «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

7)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του Έργου: «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην κεντρική αρτηρία Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

8)    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του Έργου: «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στις κεντρικές οδούς της Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

9)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 212/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: κ. Αρσένης Καλλικρατίδας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10)    Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το φάκελο ΜΠΕ για έργο δραστηριότητα με τίτλο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Φράγμα ταμίευσης νερού και αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία στη θέση Ντόρος του δασοκτήματος Μετοχίου Ι.Μ.Δοχειαρίου Σιθωνίας της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγ. Όρους (υποκατηγορία Α2-ομάδα 2Η υδραυλικά έργα και δραστηριότητες με α/α1. Φράγματα και αναβαθμοί..)».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

11)    Έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. που αφορά «Αποζημίωση Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. 2014».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

12)     Έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση του προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. 2015 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

13)    Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

14)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

15)    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

16)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 1109/2014 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

17)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 1103/2014 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

18)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 1105/2014 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

19)    27η Αναμόρφωση –Αποδοχή ποσού 216.016,86 για το έργο «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων Συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων Δ.Κ.Συκιάς, Τ.Κ.Σάρτςη Δήμου Σιθωνίας (ΕΣΠΑ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

20)    28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικού κ. Γκιζγκής Χρήστος)

21)    29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικού κ. Γκιζγκής Χρήστος)

22)    Αίτηση του κ. Νίκου Νικολάου του Τηλέμαχου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

23)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας