Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 13/09/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» Δήμου Σιθωνίας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

3)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

4)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
     (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

5)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

6)    Συγκρότηση Επιτροπών.     (φορολογικών διαφορών, παραλαβής έργων, αξιολόγησης για τη μίσθωση ακινήτων και κινητών, κλπ).
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

7)    Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σιθωνίας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

8)    Συγκρότηση επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Σιθωνίας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

9)    Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

10)    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

11)    Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

12)    Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

13)    Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Έργου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

14)    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ««Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»».
   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 
15)    Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του ΚΕΠΑΜΑΧ Α.Ε.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

16)    Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις στην ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

17)    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για την επιλογή χώρων ανέγερσης διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων για στέγαση σχολικών μονάδων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

18)    Καθορισμός κινήσεων ενόψει της δικάσιμου για την υπόθεση των διεκδικήσεων με την ΣΕΚΑ Α.Ε. και την Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας