Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, ανακοινώνει ότι στις περιοχές Σαλονικού και Αζάπικο, το νερό του δικτύου ύδρευσης δεν είναι προς το παρόν πόσιμο.

Ο Δήμος προχωρά στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ποιοτική βελτίωσή του.


.