Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΩΝ Ή ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ.

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψη:

α. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που έχουν υποβληθεί στον Δήμο Σιθωνίας την 17-03-2014 βάση του ΣΤΑΔΙΟΥ 1- ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ Δ. ΤΟΡΩΝΗΣ», και αφορούν στην  περιοχή του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Συκιάς και στην περιοχή επέκτασης του οικισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τορώνης (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/29-2-2008).
β.  Την υπ΄αριθ. 114/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σιθωνίας.
γ.  Την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο της 1ης και 2ης Ανάρτησης

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ


Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Συκιάς και στην περιοχή επέκτασης του οικισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τορώνης, να προσέλθουν στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, εντός προθεσμίας 15 ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 10 Ιουνίου έως και Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα από 8.00 έως 15.00, προκειμένου:


Α) όσοι έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, να λάβουν γνώση των στοιχείων που αφορούν τα ακίνητά τους, τα οποία στοιχεία έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δηλώσεών τους, και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις,
Β) όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορούν να υποβάλουν προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα:
1)    Δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο της οποίας υπάρχει στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς)
2)    Τίτλους κτήσεως (σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιότερου)
3)    Πιστοποιητικό μεταγραφής
4)    Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
5)    Πιστοποιητικό βαρών
6)    Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
7)    Πιστοποιητικό κατασχέσεων
8)    Τοπογραφικό διάγραμμα
9)    Αντίγραφο μερίδων όλων των ιδιοκτησιών, σημερινών και παλαιότερων

                                   Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

                                      Ιωάννης Τζίτζιος