Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 26/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Αξιοποίηση του Δημοσίου Κτήματος στη θέση Μπάρα-Βουρβουρού Δ.Κ. Αγ. Νικολάου
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2)    Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

3)    Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ/ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 6.478,14 € για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (10η αναμόρφωση προϋπολογισμού).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Κατανομή ποσού 16.820,00 € για Σ.Α.Τ.Α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Έγκριση χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

8)    Δημοπράτηση Δημοτικού χώρου για εγκατάσταση Λούνα Παρκ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9)    Έγκριση απολογισμού πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2013.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας Σχ.Επιτροπής κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

10)    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου 2013
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11)    Επιβολή προστίμων για ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγήτρια: κα. Μπαλάση Αγγελική, Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου)

12)    11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

13)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος του Δήμου)

14)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σιθωνίας έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος του Δήμου)

15)     Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19)     Λήψη απόφαση επιλογής υδρονομέων έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20)    Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών του με αριθμ. ΚΑΕΚ 490630401005 γεωτεμαχίου της Τ.Κ.Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

21)    Αίτηση Μάντσιου Ασημίνας. 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

22)     Αίτηση Βογιατζή Αγ. Α. Λάμπου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

23)     Αίτηση Παντελή Λάμπρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

24)     Αίτηση Τερζόπουλου Κων/νου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25)     Αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

26)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας