Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

life_long_learning.jpg

life_long_learning.jpgΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σιθωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία νέα προγράμματα Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σιθωνίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο Εαρινό Εξάμηνο 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σιθωνίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

2.9 Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες. ( Με επιφύλαξη. Αναμένουμε απάντηση από εκπαιδευτή).
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο Ι.
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις ΙΙ.
4.4 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2 – Β1).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία θα μπορείτε να τη βρείτε στα κατά τόπους Δημοτικά – Κοινοτικά Διαμερίσματα.
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στα κατά τόπους Δημοτικά – Κοινοτικά Διαμερίσματα.
Προθεσμία αιτήσεων εως 31/01/2014.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους Υπεύθυνους Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Σιθωνίας:

Τσολίδης Α. Δημήτριος. 6949602339
Χάρισμα Μαρία. 23753 50138
Βατιάνης Κωνσταντίνος. 23753 50103

 

dia_viou.png