Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής Μετόχι Γρηγορίου του Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά και ειδικότερα της περιοχής όπου προβλέπεται η Επέκταση Α΄κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά όπως ορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιου του Δ.Σιθωνίας (ΦΕΚ 406ΑΑΠ/2008)

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας λαμβάνοντας υπ’ όψη :1.     Την απόφαση Απόφαση  93027/7188/94 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-877/Β/25-11-94)
2.     Την μελέτη Κτηματογράφησης που εκπονείται με βάση το από 25/4/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό.               

Προσκαλεί

Για 3η φορά όλους τους φερόμενους ιδιοκτήτες της  περιοχής, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης, όπως
•    Λάβουν γνώση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων  που θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μαρμαρά
•    Ασκήσουν τυχόν ενστάσεις στο ίδιο Δημοτικό Κατάστημα
•    Υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας

                             Ο Δήμαρχος

                                  Ιωάννης Τζίτζιος