Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  24/05/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα  17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σιθωνίας και αποστολή του στην οικία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
(Εισηγητής: Μάντσιος Ιωάννης, Υπάλληλος του Δήμου)

2)    Συμπληρωματική απόφαση για το Πράσινο Ταμείο.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

3)    Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» οικ. έτους 2012.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

4)    Έγκριση απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής)

5)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 5.372,58 τ.μ., εκτός σχεδίου οικισμού Νικήτης, θέση «Ξηροπήγαδο» ιδιοκτησίας Ρίτσου Δήμητρας συζ. Νικολάου και Δεά Άννας συζ. Δημητρίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

6)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 199,85 τ.μ. εντός οικισμού Νικήτης, τομέας Α1 του Ο.Ε1Α, ιδιοκτησίας Κουρμπέτη Αθανασίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)
7)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 609 τ.μ. εκτός οικισμού Συκιάς, θέση «Νεκροταφείο», ιδιοκτησίας Μαλλίνη Γεωργίου, Μαλλίνη Σπυρίδωνος και Μαλλίνης Αρετής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 960 τ.μ. εκτός οικισμού Συκιάς, θέση «Λαυριώτικο», ιδιοκτησίας Γιαρμή Νικολάου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 731,32 τ.μ. εκτός οικισμού Αγίου Νικολάου, θέση «Μουρί», ιδιοκτησίας Νιδήμου Ασημίνας.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10)    Αγορά ακινήτου εμβαδού 1.409,68 τ.μ. εκτός οικισμού Αγίου Νικολάου, θέση «Μουρί», ιδιοκτησίας Σμάγα Παρασκευής και Σμάγα Στυλιανής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
11)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 58.100,00 € για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ – Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

12)    Κατανομή ποσού 27.540,00 € από 5η εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)
13)    Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσού 327.976,31 € στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕΕ», ανάδοχο του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας (ΕΣΠΑ)».
     (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

14)    Αίτηση κα. Μαρία Φ. Καραδήμου συζ. Δ. Γατσουλιά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

15)    Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

16)    Οικονομικές ενισχύσεις.
 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17)    Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική Προστασία Λουομένων»
    (Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Αρίστος, Μηχανικός του Δήμου)

18)    Έξοδα κίνησης.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας