Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής Μετόχι Γρηγορίου της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά και ειδικότερα της περιοχής όπου προβλέπεται η Επέκταση Α΄ κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά, όπως ορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ.Σιθωνίας (ΦΕΚ 406ΑΑΠ/2008)
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας λαμβάνοντας υπ’ όψη :
1. Την απόφαση Απόφαση 93027/7188/94 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-877/Β/25-11-94)
2. Την μελέτη Κτηματογράφησης που εκπονείται με βάση το από 25/4/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προσκαλεί

Για 2η φορά όλους τους φερόμενους ιδιοκτήτες της περιοχής, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης, όπως
– Λάβουν γνώση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων που θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μαρμαρά
– Ασκήσουν τυχόν ενστάσεις στο ίδιο Δημοτικό Κατάστημα
– Υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Τζίτζιος


.