Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 28/02/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, Υπάλληλος του Δήμου)

2)    Χορήγηση αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, Υπάλληλος του Δήμου)

3)    Νομιμοποίηση Λιμένα Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

4)    Έγκριση της παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης στην εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρησης.
(Εισηγητής: κα. Μπαλάση Αγγελική, Υπάλληλος του Δήμου)

5)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδρεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Παραλίας Νικήτης».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/τρια Τεχνικών  Έργων)

7)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Νικήτης (Β’ Φάση)».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/τρια Τεχνικών  Έργων)

8)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Μεταγγιτσίου (Β’ Φάση)».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/τρια Τεχνικών  Έργων)

9)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά (Β’ Φάση)».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/τρια Τεχνικών  Έργων)

10)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Αγ. Νικολάου (Β’ Φάση)».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/τρια Τεχνικών  Έργων)

11)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Μηχανικός του Δήμου)

12)    Έγκριση χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

13)    Επιχορήγηση Συλλόγων
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

14)    Έγκριση Προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

15)    Έγκριση Προυπολογισμού της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης Α.Ε. του Δήμου Σιθωνίας
(Εισηγητής: κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Α.Ε.)

16)    Αποδοχή και κατανομή ποσών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

17)    Αποδοχή και κατανομή ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

18)    Αποδοχή και κατανομή ποσού για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

19)    Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20)     Αγορά Ακινήτων
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

21)    Έγκριση Προμηθειών και Εργασιών
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

22)    Αίτηση Ξαργιά Ελένης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

23)    Αιτήσεις Μιχαήλ Αναγνωστάρα
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

24)    Αποζημείωση τμημάτων οικοπέδου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

25)    Προσκύρωση τμήματος σε οικόπεδο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

26)    Αίτηση του Χαριστού Δημητρίου για εγκατάσταση περιπτέρου
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

27)    Επικαιροποίηση της απόφασης του Δ.Σ. για οικονομική ενίσχυση στον Άγγελο Σερβέτα
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

28)    Αίτηση του Καραβασίλη Ιωακείμ για οικονομική ενίσχυση
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29)    Αίτηση της Αγοραστού Άννας για οικονομική ενίσχυση
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

30)    Αίτηση της Σιδερά Ευγενίας για οικονομική ενίσχυση
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

31)    Έξοδα Κίνησης
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας