Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  11/07/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Αίτηση «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» για τμηματική καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

2. Παραχώρηση σχολικών αιθουσών στην Δημοτική Φιλαρμονική Μπάντα
(εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3. Συμφωνία σχετικά με την Συλλογή και Επεξεργασία των οχημάτων Τέλος Κύκλου Ζωής
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

4. Απόδοση ποσοστού 1% στο Δημόσιο και δημιουργία κωδικού
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)   

5. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για την υλοποίηση Προγράμματος «Απολύμανσης – Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2012-2013»
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6. Πρόταση για την διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α)
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

7. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμέων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

9. Έγκριση απόφασης αποζημίωσης Προέδρου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας
(εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

10. Έξοδα Κίνησης
(εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

     
                                    Ο Πρόεδρος του
                             Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας