Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  05/06/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) στον Καμπάνη Χρήστο του Γεωργίου, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παραλίκας Θεοδόσιος)

2.Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑ  του Γεωργίου κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας της Περ. Ενοτ. Χαλκιδικής, για  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
(Εισηγητής: κ.Παραλίκας Θεοδόσιος)

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σιθωνίας στο Δ.Σ. της Αστικής μη Κεδροσκοπικής Εταιρείας «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Χαλκιδικής» με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Ψύλλων έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5. Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: “Εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών για την αναβάθμιση κρίσιμων περιοχών και παραλιακών-λιμένικών ζωνών του Δήμου Σιθωνίας”, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν.3316/2005 (Συμφωνία-Πλαίσιο).
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

6.Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο”.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

7. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Εργασίες σταθεροποίησης και τελικής οριοθέτησης παραλιακής οδού Συκιάς(ΑΛΑΤΙ)”.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

8. Εγκριση του από 25/05/2012 πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που αφορά την προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία της κας Παρασκευής Σαρικά.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9. Εγκριση και παραλαβή τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νικήτης.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

10. Εγκριση και παραλαβή τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

11. Εγκριση και παραλαβή τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Συκιάς.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

12. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Νικήτης>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

13. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Αγίου Νικολάου>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

14. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Νέου
Μαρμαρά>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

15. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Μεταγγιτσίου>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

16. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Νικήτης>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

17. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.Μεταγγιτσίου>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

18. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σιθωνίας>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

19. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις Π.Ε.Ο.>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

20. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας <<Συντήρηση χώρων απορριμμάτων>>.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

21. Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Ορμου Παναγίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

22. Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Νικήτης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

23. Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Τορώνης Δήμου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

24. Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4070/12 περί καθορισμού της έδρας των ΕΔΧ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

25. Εξεύρεση χώρων απόθεσης ελαιολυμάτων στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών(Καθαριότητα-Ύδρευση-Αποχέτευση).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

27. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών(Πολιτική Προστασία).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

28. Επιστροφή χρημάτων από λάθος εκτύπωση παραβόλου στον BALLIOU SELAJDIN του VELI.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: <<Εργασίες Ολοκλήρωσης λιμανιού Νικήτης>>.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

30. Διαχείριση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμμο 4039/2/2/2012 (ΦΕΚ 15/2012).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

31. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

32. Εξώδικος συμβιβασμός με τον κ. Κουτρουμπίνα Αντώνιο.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

33. Εξώδικος συμβιβασμός με τις κα. Μάντσιου και Ντεμαζιέρ.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

34. Αιτηση της “Χ. Σιδερίδης και ΣΙΑ ΟΕ”.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

35. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας