Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  27/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ένταξη στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση διαρρυθμίσεων Δημαρχείου»
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας)

4. Τροποποίηση στο Ο.Τ. 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5. Αποχαρακτηρισμός Ο.Τ. 50 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Υποβολή Πρότασης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων το Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας, λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
(Εισηγητής: κ.Καραμπατάκης Δημήτριος, Ειδικός Συνεργάτης)

7. Υποβολή Πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δ.Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π.Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
(Εισηγητής: κ.Καραμπατάκης Δημήτριος, Ειδικός Συνεργάτης)

8. Μίσθωση γεωτεμαχίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

9.Υποβολή πρότασης στο Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

10. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδων Σάρτης».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας)

11. Προγραμματισμός για τη δίκη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, εταιρίας «ΣΕΚΑ Α.Ε.» και Ι.Μ.Αγίου Ορους «Σίμωνος Πέτρα» με συμμετοχή σ’αυτήν του Δήμου Σιθωνίας και διορισμός «Τεχνικών Συμβούλων» εκ μέρους του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12. Έγκριση απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 06/2011.
(Εισηγητής: κ.Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

13. Προκήρυξη θέσεων για τοποθέτηση θαλάσσιων σπορ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14. Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 5/1996 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών-νωπά αλιεύματα, του κ. Γκλόντζιου Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Δημοτικής κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16. Έγκριση πρόσληψης διμήνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

17. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

18. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης όμβριων & ακαθάρτων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

19. Αποδοχή και κατανομή ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20. Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στο συλλαλητήριο της 2ας Απριλίου για τα προβλήματα υγείας του Νομού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε ν. 3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε ν. 3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

23. Έγκριση της αρ. 5/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ονομασία πάρκου περιφερειακής οδού Ν.Μαρμαρά σε πάρκο «Γιώργος Παστογιάννης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

24. Ακύρωση της 74/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Σιθωνίας έτους 2011.
(Εισηγητής: κ.Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

26. Κατανομή ποσού 55.000,00 € στο ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικονομικές Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

27. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

28. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δήμου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

30. Αίτηση Κολοβρέχτη Δημητρίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

31. Αίτηση Σαμαρά Αθανασίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

32. Διάνοιξη δρόμου σε ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια (αιτήσεις ιδιωτών, αγωγές κ.λ.π.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

33. Λήψη απόφασης καθορισμού ειδικότητας για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π. 0984 Δήμου Σιθωνίας (Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Νικήτης).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

34. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση- αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

35. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας