Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 225

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/ 08.09.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

 

Αριθμός Απόφασης: 225/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης». Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό από υλικά κατολίσθησης και την αποκατάσταση της βατότητας ορισμένων αγροτικών δρόμων της Τ.Κ. Σάρτης, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις πρόσφατες νεροποντές.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήθηκε από τους τεχνικούς του Δήμου μας, καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ζημιές, αξιολογήθηκαν οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις επέμβασης και κοστολογήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες, για την άρτια αποκατάσταση των βλαβών. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτη παροχής υπηρεσιών, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μου:

1) Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και αποκατάστασης της βατότητας, ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου.

2) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α.02.30.7323.0076 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

3) Τις διατάξεις των παρ. 2 & 9 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 (ΦΕΚ/11/Α’/15.01.1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

5) Τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/27.11.1995): «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις».

6) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ/1291/Β/11.08.2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

 

Με την υπ’ αριθμ. 200/2011 απόφαση μου:

α) Εγκρίθηκαν τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Έγινε απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στον Σταματιάδη Νικόλαο, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται σήμερα να προβεί στην έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου και σε βάρος του Κ.Α.02.30.7323.0076, για την εκτέλεση των εργασιών: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την παραπάνω εισήγηση του προέδρου.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.30.7323.0076 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης», όπως η εργασία αυτή περιγράφεται, αναλύεται και κοστολογείται στην υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτη παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.0076, του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Δήμου Σιθωνίας.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζουν γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 225/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές