Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  03/01/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 349.000,00 €  από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για το έργο «Ύδρευση Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων
Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.930,46 € για το έργο «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Μεταφορά Μαθητών-Δημοτική Συγκοινωνία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Έγκριση διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Αξιοποίηση περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας