Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Καλούνται οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού στρατού Ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Άμαχου Πληθυσμού Ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη, καθώς και τα θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού Ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Άμαχου Πληθυσμού Ν.812/1943, όπως ισχύει σήμερα, (Ν. 3036/02 – ΦΕΚ 171 Α/23-07-2002).

Εφόσον δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες καλούνται πολεμιστές της Κύπρου, άτομα  με αναπηρία και πολύτεκνοι σύμφωνα με το Π.Δ. 37/39 (ΦΕΚ 54/Τα/01/04/2009), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη χορήγηση σ’ αυτούς, μίας (1) άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια
εξουσιοδοτούμενου αντιπροσώπου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, καθώς και στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης,  του Δήμου Σιθωνίας, από 12/09/2011 μέχρι στις
14/10/2011 από ώρα 9 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ