Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

makar_ryzi.jpg

makar_ryzi.jpgΟ Δήμος Σιθωνίας θα είναι φορέας του προγράμματος  σίτισης απόρων, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν διανομή ζυμαρικών, λευκασμένου ρυζιού, τυριού φέτας και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ.
Οι κάτοικοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ΝΙΚΗΤΗΣ, ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ και Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημαρχείο.
Οι κάτοικοι των δημοτικών  και τοπικών κοινοτήτων ΣΥΚΙΑΣ και ΣΑΡΤΗΣ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς.
Σημειωτέον ότι θα γίνει έλεγχος α π ο ρ ί α ς  των μελών που αιτήθηκαν με την ανωτέρω αίτηση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και εν συνεχεία θα συνταχθεί Ονομαστική Κατάσταση των τελικών δικαιούχων.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 24  Ιουνίου 2011.

Κάθε αίτηση μέλους προς το Δήμο Σιθωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από:


α) Υπεύθυνη  δήλωση του Ν1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνου φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
β) Φωτοτυπία ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.
γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών.
δ) Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του
έτους 2010 ή στην περίπτωση  που δεν υποχρεούται στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 θεωρημένη
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Πληροφορίες κ.Άννα Ζήση, 2375350120