Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νικήτη
28/1/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                       Αριθμός Απόφασης : 19                                                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                        Αριθμός Πρωτ:-885-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη

Τηλέφωνο:2375350100               
                         

FAX:
2375023244

 

 

ΘΕΜΑ: « Μετακίνηση υπαλλήλων εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

 

Έχοντας
υπόψη:

1.     Την
ανάγκη μετακίνησης των υπαλλήλων: Κρικελίκου Ιωακείμ, Αναγνωστάρα Ιωάννη,
Γκιζγκή Χρήστου, Καραδήμου Δήμητρας, Μάντσιου Ιωάννη, Χριστάρα Μαρίας, Σταματάκη
Θεόδωρου, Παραλίκα Θεοδόσιου, Παπαζαχαρία Αρίστου, και Κοτσάκη Θεοδώρας εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

2.     Τις
διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 
Α’/18-2-99)

3.     Τις
ανάγκες της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου μας: Κρικελίκου
Ιωακείμ, Αναγνωστάρα Ιωάννη, Γκιζγκή Χρήστου, Καραδήμου Δήμητρας, Μάντσιου
Ιωάννη, Χριστάρα Μαρίας, Σταματάκη Θεόδωρου, Παραλίκα Θεοδόσιου, Παπαζαχαρία
Αρίστου, και Κοτσάκη Θεοδώρας από την Νικήτη 
[έδρα του Δήμου], εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Η μετακίνησή τους θα γίνεται με  ιδιωτικό 
αυτοκίνητο, με Μέσο Μαζικής Μεταφοράς ή με υπηρεσιακό αυτοκίνητο και οι
μέρες μετακίνησης τους για όλο το 2011 ορίζονται σε 60 κατ΄ ανώτατο όριο.

 

 

                                                                                        Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Κοινοποιείται:

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης           

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής                  

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού  

ΤΚ  
63100 Πολύγυρο

2.Ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι                                      

Ενταύθα                                                                
       ΤΖΙΤΖΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ