Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  09/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο», αρ. μελ. 8/2011,πρ/σμού δαπάνης 58.264,55 € με ΦΠΑ.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

2. Προκήρυξη της μελέτης «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (β φάση παραγωγική) στη θέση «Δημανιώτικα» Δ.Δ.Νικήτης. (αρ. μελ. 297/2009)
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης).

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση «Βραχωτό» Δ/Δ Νικήτης». (αρ. μελ. 158/2010).
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης).

5. Τροποποίηση ρυμοτομικού Νικήτης στο Ο.Τ. 82-83.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος).

6. Έγκριση-χορήγηση παγίας στο ΚΕΠ Συκιάς.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

7. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

8. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

9. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

10. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος).

12. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

13. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

14. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

15. Έγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2010 των σχολικών μονάδων του Δήμου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

16. Έγκριση οικ. απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

17. Συζήτηση επί της αρ. 183/2010 απόφασης του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
(Εισηγήτρια: κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε )

18. Έγκριση της αρ. 38/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., που αφορά Τροποποίηση Καταστατικού.
(Εισηγήτρια: κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε )

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης ομβρίων-λυμάτων Δ.Δ.Συκιάς».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

20. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: ΓΕΞ/1273-1/04-06-2010 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου παραγωγού-κηπευτικά-καρπούζια-πεπόνια του Καραμούτα Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αγίου Νικολάου του Δ.Σιθωνίας της Περ.Ενοτ. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

21.Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 08.3/428/03-03-2008 (29/2008 απόφαση της Ν.Ε.) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) του Μιγδάνη Αστερίου του Αποστόλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

22. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 21-02-2008 (25/2008 απόφαση της Ν.Ε.) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) του Καρακυριαζή Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Νικήτης του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

23. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον κ.Καραμούτα Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Δ.Σιθωνίας, για κηπευτικά-καρπούζια-πεπόνια.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

24. Θεώρηση της υπ’ αριθμ.: 8/2005 παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της κ. Παναγιωτίδου Σταυρούλας του Αστερίου, κατοίκου Αγίου Νικολάου του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

25.Τροποποίηση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

26. Αιτήσεις δημοτών για διαγραφές από καταλόγους του Δήμου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

27.Λειτουργία Φιλαρμονικών Συκιάς, Νικήτης και Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

28.Εγκριση των αρ. 23/2011, αρ. 24/2011 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

29.Πρόταση του Ε.Σ.Ε.Π.Α. για την δημιουργία ειδικής εποχικής μονάδας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

30.Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Ακινήτου.
(Εισηγητής: κα.Καραδήμου Δήμητρα Δ/τρια Τεχνικής Υπηρεσίας).

31. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

                                 Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας