Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010, στις  31/05/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
 1)    Σύνδεση γεώτρησης στη θέση Δημανιώτικά με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Συγκαλείται σήμερα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς απαιτούνται άμεσα
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση της γεώτρησης στα
Δημανιώτικα με το δίκτυο της ΔΕΗ , λόγο επείγουσας υδροδότησης του
οικισμού Νικήτης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας
Αρσένης Καλλικρατίδας