Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(10)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  02/05/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ. Παπαγεώργη Αντωνίου.
2)Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του πρώην αντιδημάρχου κ. Ψηλογιάννη  Ιωάννη.
3)Συμβιβασμός της αγωγής κ. Κρημνιανιώτη Ι. Παναγιώτη.
4)Απαλλαγή υπολόγου προπληρωμής εντάλματος για προμήθεια γραμματοσήμων.
5)Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια γραμματοσήμων αποστολής επιστολών τελών ύδρευσης Ν. Μαρμαρά ποσού 1.261,48€. 
6)Καθορισμός  όρων  πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ. Κ Σάρτης.
7) Καθορισμός  όρων  πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου:
«Επισκευή φράγματος νερού στη Θέση Πριόνια Δ. Κ Αγ. Νικολάου».
8)Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης  της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σιθωνίας.
9) «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β’ κατοικίας
και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου».
10)Ανάθεση για την εκτέλεση  «Συντήρηση επίπλων και σκευών» στον Μάντσιο Ελευθέριο.
11)Συγκρότηση επιτροπής για την μελέτη πολεοδόμησης Ν. Μαρμαρά.
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τζίτζιος Ιωάννης