Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3)

epitr_poiot_clipart 1.jpg

epitr_poiot_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  27/04/2011 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)Αιτήση κ. Δέλλιου Ιωακείμ κατασκευή τοιχίου.
2)Χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας Δριστάρη Μαγδαληνή.
3) Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας  Αγοραστός  Γραμμένος.
4) Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας  Καρακιτσάκης Ελένης.
5) Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας  Βογιατζή Οδυσσέα.
6)Ανάκληση  χορηγηθείσας άδειας Αγοραστός Απόστολος.
7)Άδεια ανανέωσης  μουσικής Ζαφείρης  Χρήστος.
8)Χορήγηση άδειας μουσικής ανανέωση για το έτος 2011 του Κατσίκα
Ιωακείμ  του Γεωργίου στο κατάστημα του που βρίσκεται στην  Τ/Κ
Μεταγγιτσίου.

9)Άδεια λειτουργίας μουσικής στον Λαζαρίδη Γεώργιο του Ηλία.
10)Προέλεγχος για κινητή καντίνα της Τράικου Μαρίας.
11)Προέλεγχος για σταθερή καντίνα του Χαλκιά Μιχαήλ του Νικολάου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τζίτζιος Ιωάννης