Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Τακτικά Μέλη:                                                    

Κυπαρίσσης Ντέμπλας 

Νικόλαος Χριστοδούλου

Κατερίνα Γιουβαρλάκη 

Μαλίνης Αθανάσιος

Φάλκος Αντώνιος 

Ληστής Θεόδωρος

Ζέππος Ιωάννης